Armeka AB - Box 10076 - 121 27 Stockholm-Globen

Ibland vill man ha så lite spänning som möjligt. Vi skyddar mot ESD

Statisk elektricitet ställer till med problem inom många områden, exempelvis elektronikindustrin, styr- och reglerteknik samt vid hantering av brandfarliga och explosiva varor. Problemen märks inte direkt utan syns oftast mycket senare. Detta kan göra att produkter som säljs till kund går sönder utan något egentligen fel från deras sida.

Armeka arbetar förutom detta även med riskerna med ESD inom kemisk industri. Det kan vara hantering av lösningsmedel som är vanligt i läkemedelsproduktion, färgindustri, lackerande industri, raffinaderier med mera.

Det kan även vara industri som riskerar att alstra lättantänt damm, till exempel i stärkelseproduktion, mjölkvarnar, träindustri med flera. Att pyroteknik- och sprängämnesindustrin inte vill ha gnistor är uppenbart för de flesta. Många ämnen kan vara mycket lättantända.

Webbshop