Armeka AB - Box 10076 - 121 27 Stockholm-Globen
Armeka ESD Repetitionsutbildning - demo

Detta är en ESD-Repetitionsutbildning vi tagit fram tillsammans med St Jude i Järfälla. Utbildningen är gjord i Adobe Captivate och kan enkelt läggas upp på Internet eller ert eget Intranät. En repetitionsutbildning men kan lika gärna vara en ESD-introduktion eller annan utbildning lämplig när man bara har en enstaka medarbetare åt gången som behöver utbildning. Vad vi visar här är en demoversion, ett utdrag ur den kompletta utbildningen. Därför kan vissa länkar fungera dåligt.

För att få tillgång till demon, registrera dig här och logga sedan in nedan.

Epostadress:


Företag:


Namn: