Armeka AB - Box 32053 - 126 11 Stockholm
Nyhetsbrev 34 Maj 2008
Beställ dina LajaPro skor nu! Tillverkaren Laitosjalkine har stängt mellan den 30 juni och 25 juli. Order som kommer senare än 23 juni kan därmed inte levereras förrän 1:a veckan i augusti. Har du tex tillräckligt med skor till dina extra sommararbetare?

Orbit One utökar i Järfälla och har lagt 610 kvm nytt ESD-golv! Orbit One utökar och i takt med ökade krav från medicin- och militära kunder uppgraderar man även sitt ESD-skydd. Vi har lagt Tarkett Granit AS, ett golv som i stort sett är likvärdigt med Upofloor Estrad ESD och som valdes på grund av önskad kvalitet och kulör.

Ny ESD-standard! Eller rättare sagt, lite omändringar i den befintliga samt några tillägg och förtydliganden. Den nya standarden gäller redan, den gamla slutar gälla 1 september i år. Ändringarna innebär bland annat följande:
- Krav på att intern standard ska finnas samt att utbildning och kontrollåtgärder hanteras enligt fastlagd plan.
- Bör-krav ersatt med ska-krav när det gäller golv och skor. Tidigare rekommenderades max 35 Mohm i system med skor, nu är det ett krav. För golv och skor gäller
a) max 35 Mohm tillsammans eller
b) max 1 Gohm och mindre än 100 V uppladdning vid gång-test.
- Slopade krav på undre resistans för avledning till jord (= jordanslutning) för bland annat handledsband och arbetsytor. Motivet är att säkerhetsrelaterade krav ska bort från standarden eftersom det inte har med ESD att göra. Problemet är att även Elsäkerhetsverket för länge sedan har slopat kraven eftersom man anser att det inte ska finnas några öppna spänningar på en arbetsplats. Men, SP har fortfarande ett krav på minimum 800k som nedre gränsvärde för handledsband, ett krav som finns i den amerikanska Ansi 20/20-standarden. Ett sunt krav anser vi, skyddet för människan måste gå i första hand! Själva tycker vi att det dessutom är sunt med ett skyddsmotstånd på 1 Mohm för inkoppling av arbetsbänkar/mattor.
- Lågladdande specificeras numera som "dissipativt" med övre resistansvärde 10 upphöjt till 12. Kravet på kontrollmätning med fältspänningsmätare (max 100 V uppladdning) är borttaget. Anledningen till återtåget till resistansmätning är att ledamöterna i standardiseringsgruppen inte kunde enas om vad "lågladdande" är och hur det ska specificeras.
- Max 5 ohm resistans för lödkolvsspetsen borttaget. Motivet är att värmeregleringen i moderna lödkolvar inte ger spänningsrippel i spetsen. Hur man ska hantera sina gamla lödstationer säger standarden dock inget om...
- Krav på verktyg specificeras inte längre. Istället har man beteckningen "mobila enheter" med ett övre maxvärde på 1 Gohm. Ett värde som i princip gäller all utrustning utom handledsband och skor/golv i system.
- Finns ej på svenska och är inte längre gratis.
(önskar du ej detta nyhetsbrev, sänd ett mail till Bjarne)