Armeka AB - Box 32053 - 126 11 Stockholm
Nyhetsbrev 36 - GOD JUL & GOTT NYTT 2009! December 2008

Nygamla upptäckter på ESDA!
Kenth Jämttjärn från Armeka var i början på september på ESDA´s (ESD Association) årliga symposium som i år hölls i Tuscon, Arizona. Ett genomgående tema var fokuseringen på uppladdade komponenter och kretskort, något som man idag ser som ett större problem än uppladdade människor. Detta är något som ESD-gruppen i Sverige har hävdat i många år och nu börjar få kredit för, om än inte officiellt.

Så vad är då problemet? Jo, att även om vi människor är korrekt jordade, använder bra ESD-verktyg - så har vi ändå risker med att komponenter och/eller kretskort kan vara uppladdade. Komponenter på ett kretskort sitter i delar av produktionen ojordade och kan då bli uppladdade av elektrostatiska fält från närbelägna isolatorer. Vad händer då om man kommer åt ett komponentben med ett verktyg? Eftersom de flesta verktyg har metallklinga kommer den låga resistansen resultera i en gnisturladdning och komponenten riskerar skada!

"Verktyg" innebär ju även hantering av komponenter i automatmonteringsmaskiner. Eftersom utvecklingen går mot allt mer automatiserade processer blir ju HBM (Human Body Model) allt mindre aktuell, framför allt med hänsyn till de spänningsnivåer där skador kan ske. En komponent kanske tål en HBM-urladdning på 500 volt, men en CDM- eller MM-urladdning (Charged Device Model respektive Machine Model) på kanske bara en femtedel. På ESDA-symposiet hävdade flera föreläsare att över 90 % av alla skador orsakas av CDM-urladdningar och att HBM då inte kan ligga till grund för hur man dimensionerar sitt ESD-skydd. Varför är då detta med "modeller" så viktigt? Jo, därför att komponenters känslighetsnivå oftast anges med HBM, dvs när man simulerar en urladdning från en människa till en komponent. Men det är en allvarlig begränsning av två skäl. Dels är människan ofta bra utrustad idag, handledsband, skor och skyddskläder, dels är urladdning från människan ganska "snäll" i jämförelse med andra typer av urladdningar. Vi behöver troligen ett bättre och mer genomtänkt ESD-skydd än vad vi tror när vi tittar på angivna känslighetsnivåer på våra komponenter.

På ESDA-symposiet lanserades också ett nytt begrepp, CBE (Charged Board Event), dvs urladdning av ett helt kretskort. Denna simuleringsmodell (CBM) är inte standardiserad eftersom man inte kunnat komma överens om metoden. Problemet med CBM/CBE finns dock ändå och bland annat redovisades det en studie där man utsatt ett kort för upp- och urladdning och sedan lämnat det till ett antal laboratorier för analys. Samtliga ansåg att det var typiska EOS-skador (Electrical OverStress), orsakade av för hög drivspänning. Med andra ord, ESD-skador kan misstas för andra typer av fel och risken är att man vidtar fel åtgärder för att lösa problemen. I 3M´s nyhetsbrev "Static Digest" Nr2-2008 skriver Leo G. Henry om denna förändrade fokus och föreslår dessutom att överge begreppet CBM till förmån för CBE. Detta eftersom man kan se CBE som en "utökad CDM" (Charged Device Model) där urladdningen sker via en komponent men med en helt annan laddningsmängd. Därutöver kan andra komponenter på kortet (till exempel kondensatorer) lagra laddning som sedan adderas till urladdningen vilket kan ge extra kraft och ännu större risk för skada. Till skillnad från vad många tror, är det troligen större risk för skador när komponenten sitter på kortet än när den är omonterad!

Vad denna förändrade fokus innebär i praktiken för er som ansvarar för ert företags ESD-skydd kommer vi berätta om vid ett annat tillfälle!

Maquet köper ESD-golv!
Allt fler upptäcker hur bra Upofloors Estrad ESD är. Vi har fått förtroendet att installera ytterligare några hundra kvadratmeter hos Maquet Critical Care i Solna. "Med det goda samarbete vi har med Armeka föll det sig naturligt att nyttja den kompetensen och kunnandet även fortsättningsvis" säger Roland Boman, produktionschef på Maquet.
Upofloor Estrad ESD finns sedan ett par månader tillbaka i nya fräscha färger. Är ett ESD-golv aktuellt för er, rekvirera provkollektion från oss.

Du har väl budgeterat vårens ESD-kurser?
Om inte så är det hög tid att planera in kurserna. Första chansen att delta i vår Koordinatorkurs är 4 mars, läs mer om denna och vårt övriga öppna kursutbud på vår webbsajt. De flesta kurser vi håller sker dock ute på företagen och du kan läsa mer om vad vi kan erbjuda här.

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!
Precis som de flesta andra kommer vi ta ledigt och njuta av dignande julbord och nyårsskumpa. Men alla vardagar finns vi tillgängliga, om än inte på kontoret så på telefon eller epost.

Men framför allt, vi önskar alla kunder, leverantörer och samarbetspartners en riktigt god och vederkvickande helg! Glöm inte de långa promenaderna för att hålla midjemåttet i schack :-)

(önskar du få vårt nyhetsbrev - eller avbeställa detta - sänd ett mail till Bjarne)