Armeka AB - Box 32053 - 126 11 Stockholm
Nyhetsbrev 38   Mars
2009

Armeka föreläser på Electronic Enviroment-mässan i Älvsjö 31 mars / 1 april!
Så var det dags igen att ses på mässan i Älvsjö. Mässan och konferenserna handlar om EMC, ESD, Elsäkerhet, Mekanisk- eller Termisk miljö. Vi kommer att berätta om den nya ESD-standarden vad gäller kraven på skor och golv. Kraven är skärpta i den nya utgåvan och inte helt enkla att följa. Vi reder ut begreppen tisdagen 31 mars i lokal C klockan 14.45 och en halvtimma framåt. Onsdag den 1 april (mellan 14.15 och 16.45 inkl kaffepaus) deltar vi i en workshop tillsammans med professor Dag Stranneby från Örebro Universitet (och tillsammans med några välkända gäster), ämnet är ESD - hantering av kretskort, risker vid montering, test och kontaktering. De övriga föreläsningarna kan du läsa om här.
Du kommer väl?!

Sommarerbjudande med vår mätvagn!
Armeka har nu haft förmånen att under 4 års tid genomföra många mätningar i olika typer av fabriker. I flertalet fall dessutom återkommande. Erfarenheterna är synnerligen goda. Exakt och korrekt dokumentation (elektroniskt), full spårbarhet, det verkliga mätvärdet registreras och tidsåtgången är avsevärt mindre än vid "egen" mätning med konventionella metoder. Mätningarna inkluderar arbetsplatser (bord, hyllor etc), stolar, golv och jordningspunkter. Se även info på vår webbsajt.

Inte minst försvarsindustrin med deras kunders höga krav på kvalitet har haft stor nytta av konceptet.

För att ge möjligheter att se fördelarna i din egen fabrik så erbjuder vi nu möjligheten att utan annan insats än resekostnad genomföra mätningar oss er. Mätningen görs med max insats av 2 timmar samt max 25 objekt. Rapporten blir exakt lika ordinarie för att medge en utvärdering med riktigt underlag. Även rapporten är gratis.

Är du intresserad av att prova konceptet med vår mätvagn, kontakta Kenth Jämttjärn (eller någon annan Armekamedarbetare). Helst före maj månads utgång för att medge planläggning av kalendertid om möjligt före eller under semestertid.


Med mätvagnen mätar vi alla
5 hjulen samtidigt och separat.
Hur gör du?

ESD-kurser i Göteborg!
Vår Koordinatorkurs går av stapeln den 22 april i Göteborg, läs mer om denna och vårt övriga öppna kursutbud på vår webbsajt. Kursen vänder sig till alla som har ett utökat ansvar för ESD-skyddet på arbetsplatsen och innehåller såväl teori som praktiska demonstrationer. Anmäl dig så snart som möjligt så du säkrar en plats, det verkar bli en välbesökt tillställning!

För dig som arbetar i explosiva miljöer
Kännedom om hur man hanterar riskerna med statisk elektricitet är viktiga för säkerhetsarbetet i EX-klassade miljöer. Följderna av en urladdning kan ju bli oerhört stora och kostsamma. Vår heldagskurs vänder sig till personer i ansvarspositioner på företagen, tex avdelningschefer, skyddsombud och alla andra som på något sätt jobbar med säkerhet och brandskydd. Vårt återkommande kurs genomförs den 23/4 i Göteborg och det finns fortfarande plaster kvar. Läs mer om kursen i vår webshop där du även kan göra din anmälan direkt. Vill du hellre tala direkt med någon så ring Patrik Woss på 0702-17 22 60 eller Armekas kontor på 08-645 10 75. Välkommen!

Vår webbshopp växer!
Har du besökt eller handlat i vår webbshop ännu? Vi lägger kontinuerligt in fler produkter även om det kanske saknas en del fortfarande. Är det något du tycker saknas och som skulle göra livet enklare för dig om det gick att beställa direkt i shopen?
(önskar du få vårt nyhetsbrev - eller avbeställa detta - sänd ett mail till Bjarne)