Armeka AB - Box 32053 - 126 11 Stockholm
Nyhetsbrev 41   Augusti
2009
ESD-upprop från vår försäljningschef Patrik!
¨Made in Sweden¨ har historiskt förknippats med god kvalitet. Det känns som om vi även legat väl framme som nation när det gäller att öka kvaliteten i ESD-arbetet. Som Armekamedarbetare så upplever vi nog att även vi i hög grad har bidragit till detta under våra dryga 10 års tids arbete.

När vi är ute i fabriker och andra organisationer, där det finns kunskapsbehov samt krav på att skyddsutrustning fungerar, så noterar vi tyvärr inte sällan att det inte är ”tipp topp” överallt. Kunskapen kan vara hygglig men utnyttjas kanske inte fullt ut. Skyddsprodukter håller inte måttet trots att de är testade och godkända av testinstitut både i Sverige och utomlands. Kontrollmätningar visar inte sällan bristfälligheter när Armeka genomför mätningar med mätvagnen eller gör målmätningar. Det kan inte vara meningen att personal i produktionen skall behöva sätta tid till att tex tvätta hjul på vagnar pga felkonstruktion.

Därför tycker jag att vi verkligen ska fundera på hur vi skapar en hållbar utveckling framåt. Historiskt har Nordiska ESD Rådet och arbetet i TK 101/ TC 101 gjort en bra insats och kanske kan detta utvecklas vidare. Men jag ser också svagheter i dessa grupper då många av deltagarna inte alltid har så stort mandat från hemmaplan. Finns det andra öppningar som skulle kunna utvecklas?

Vårt nordiska klimat gör att vi har särskilda behov som en del andra nationer inte drabbas av. Detta medför att vi ibland inte möts med förståelse i det internationella ESD-samhället. Kan vi möta detta på ett annat sätt än hittills?

Har du och ditt företag några idéer i frågan?  Hör gärna av er så kanske vi får igång något konstruktivt att resonera kring. Om man ska spetsa till det handlar det om att värna ditt företags produktkvalitet och därmed varumärke i en allt tuffare konkurrens, avslutar Patrik sitt upprop..

Högre krav på utbildning i nya ESD-standarden!
I den senaste utgåvan av ESD-standarden 61340-5-!, som är kraftigt omgjord mot den föregående, stipuleras det utbildning för samtlig personal som kommer i kontakt med elektronik eller som påverkar hanteringen av denna. För de som direkt hanterar elektronik ska minst en introduktionskurs genomföras innan man överhuvudtaget får arbeta med elektronik.

Med anledning av detta har vi tagit fram ett utbildningspaket, "ESD-Introduktion". Detta är en kort PowerPoint-presentation med full dokumentation, tänkt att användas av ESD-ansvarig för att utbilda nytillkomna medarbetare eller tillfälliganställda. Anpassning till den egna verksamheten kan göras och ingår i priset. Finns även en anpassad version för servicetekniker (fältservice).

Anmäl dig till våra utbildningar!
Vi har fått så mycket frågor om den nya ESD-standarden att vi satt samman en fullmatad halvdagsutbildning om denna. Fokus ligger på att dels beskriva skillnaderna mot de föregående standarden samt att visa hur man hanterar de nya krav som finns. Första kursen genomfördes tidigt i somras och vi kör nu igen i september i Stockholm.

Vår Koordinatorkurs är nu inne på trettonde året och vitalare än någonsin! Nästa tillfälle också i september, i Stockholm samt oktober i Göteborg.

För dig som redan har baskunskaperna rekommenderar vi vår Fördjupningskurs i tidig december. Förutom högklassig kunskap med fördjupning såväl praktiskt som teoretiskt/administrativt blir det även en trevlig samvaro med god middag och skön övernattning.

ESD Konstruktörskurs är ingen grundkurs utan en avancerad kurs i elektronikkonstruktion ur ett ESD-perspektiv.

Agenda:
- 29 eller 30 september - kurs om nya ESD-standarden, Göteborg. (Ring för avstämning!)
- 23 september - ESD-koordinator (delvis omarbetad), Stockholm
- 20 oktober - ESD-koordinator (delvis omarbetad), Göteborg
- 3 november - ESD-konstruktörskurs, Stockholm
- 1-2 december - ESD-Fördjupningskurs, Stockholm

Anmäl dig på Webbshoppen eller kontakta Kenth på tel 08-645 10 75.

Höj din kvalitet med vårt ramavtal!
Med vårt Ramavtal i botten har du mycket bättre förutsättningar för att hålla ditt ESD-skydd på en lämplig nivå och därmed säkerställa kvaliteten på dina produkter. Vi har ramavtal med flera av de tyngre och krävande företagen, tex inom försvars- och rymdindustrin. Med tex våra Målmätningar är det lätt att höja och säkra kvaliteten, med Mätvagnen ser vi till att göra all den kontroll som du ännu inte tagit tag i :-)
Ramavtalet kostar 6 000:- per år men de pengarna har du snabbt igen med de rabatter som ingår. Inför ett Ramavtal genomför vi alltid en ESD-översyn för att fastställa status och föreslå lämpliga åtgärder.

(önskar du få vårt nyhetsbrev - eller avbeställa detta - sänd ett mail till Bjarne)