Armeka AB - Box 32053 - 126 11 Stockholm
Nyhetsbrev 42     Oktober
2009

Handsprit och ESD ingen bra kombination... :-)
Det fick en sköterska i Norrbotten erfara som tvättade sig med handsprit och när hon sedan kom åt metallhandtaget på en rullvagn så antändes spriten!
Läs mer här i Aftonbladet!

ESD-uppropet från vår försäljningschef Patrik...
... klingade nästan ohört vilket också bekräftades i det möte Nordiska ESD-rådet hade för en månad sedan. Det konstaterades att det är märkligt svårt att lyfta ESD-frågorna ute hos de tillverkande företagen och de ESD-ansvariga får ofta jobba i snålvinden. Märkligt med tanke på hur viktigt ESD-skydd är ur kvalitetssynvinkel.

Två nya tvättbara skyddsskor från LajaPro!
Laja har släppt två nya skor med stålhätta i skyddsklass S (en av skorna finns även i en lättviksvariant med plasthätta) som går att tvätta i maskin 40 grader.

Läs mer om 56786 i webbshoppen

Läs mer om 55716 i webbshoppen

Vi har varit hos Kalix Electropolis i Luleå!
För några veckor sedan var vi uppe i Luleå och möttes av strålande fint höstväder. Föreningen Kalix Electropolis (en sammanslutning av ett antal tillverkande företag i norr) stod som värd och Armeka informerade om den nya ESD-standarden och dess konsekvenser. Som ni ju vet (?) innebär den nya standarden såväl förenklingar som huvudbry och för de företag som vill vara seriösa mot sina kunder vill naturligtvis veta hur standarden lämpligast appliceras på den egna verksamheten. Norra Sverige har för övrigt sin beskärda del av extremt torrt inomhusklimat vintertid och det finns all anledning att ta stöd i de förbättringar som finns i standarden.

Vi längtar redan att få åka upp till Lule´ igen!

Boka in Armeka för audits under januari-februari!
En av de större förändringarna i den nya standarden är att man ska produktkvalificera de ESD-skyddsprodukter som används i den egna verksamheten. Så länge man använder ESD-godkända produkter (antingen typ SP eller i form av kontrollerade tester av tillverkarna själva) är det inga problem, det är bara att hänvisa till testprotokollen. Med ett undantag. Golv och skor ska produktkvalificeras tillsammans i system. Att just det golv och de skor man använder skulle vara testade tillsammans är dock knappast troligt utan detta ska man då göra själv. Laboratoriemässiga förhållanden är det ytterst sällsynt att det råder ute hos företagen men man kan i alla fall testa när det är som kallast och torrast.

Armeka har såväl erfarenhet, kunnande och utrustning för att göra dessa systemmätningar! Gör som andra kunder, boka in oss för en audit när det är som torrast! Kontakta Kenth hos oss på telefon 08-645 10 75.

Anmäl dig till våra utbildningar!

Vår koordinatorkurs är nu inne på trettonde året och vitalare än någonsin! Nästa tillfälle är 20 oktober i Göteborg.

För dig som redan har baskunskaperna rekommenderar vi vår Fördjupningskurs i tidig december. Förutom högklassig kunskap med fördjupning såväl praktiskt som teoretiskt/administrativt blir det även en trevlig samvaro med god middag och skön övernattning.

ESD Konstruktörskurs är ingen grundkurs utan en avancerad kurs i elektronikkonstruktion ur ett ESD-perspektiv.

Agenda:
- 20 oktober - ESD-koordinator (delvis omarbetad med nya standarden), Göteborg
- 3 november - ESD-konstruktörskurs, Stockholm
- 1-2 december - ESD-Fördjupningskurs, Stockholm

 

(önskar du få vårt nyhetsbrev - eller avbeställa detta - sänd ett mail till Bjarne)