Armeka AB - Box 10076 - 121 27 Stockholm-Globen
ESD Mätvagn

Som ESD-ansvarig vet man att de funktionskontroller företaget åtagit sig enligt standard och kundkrav är tidskrävande och får i det dagliga stressiga arbetet ofta en låg prioritet.

Att kontrollera några hundra arbetsplatser med tillhörande stolar, rullvagnar, jordanslutningar och liknande är tidsödande och blir ofta ogjort. Resultatet blir att man egentligen inte vet om man har ett fungerande ESD-skydd eller inte.

Vår mätvagn skapar en förutsättning för att få detta arbete snabbt och enkelt gjort med full kontroll på alla registrerade mätobjekt. I mätvagnens databas lagras och identifieras alla objekt via en streckkodsläsare. Som bonus får man en komplett spårbar inventarieförteckning.

Mätning sker på arbetsbord, hyllplan, stolar, vagnar, lödstationer och golv..

Efter fullgjord kontroll dokumenteras mätresultaten i ett protokoll som används som underlag till budgetarbete och det åtgärdsprogram som krävs för att upprätthålla ert ESD-skydd