Armeka AB - Box 10076 - 121 27 Stockholm-Globen
ESD Ramavtal

Om du så önskar kan vi erbjuda våra tjänster i ett Ramavtal som anpassas individuellt efter dina behov. För en låg kostnad gör vi en enkel ESD-översyn av ditt skydd och ger förslag på förbättringar. Inte bara på det fysiska skyddet utan även på regelverk, utbildning, organisation osv.

Baserat på rapporten kan vi ge ett förslag på en åtgärdsplan som innefattas etti Ramavtal. Detta innebär inga andra förpliktelser förutom ambitionen att genomföra ert ESD-skyddsprogram. Varje föreslagen och överenskommen aktivitet offereras separat och genomförs först efter godkännande.

Kontakta oss om du vill veta mer.