Armeka AB - Box 10076 - 121 27 Stockholm-Globen
ESD Internrevision / översyn

För att kartlägga ditt ESD-skydds status
För att säkerställa att ESD-skyddet fungerar tillfredställande genomför vi revisioner med utgångspunkt i SS-EN 61340 som är gällande ESD-skyddsstandard. En revision är ett utomordentligt effektivt sätt att kartlägga ditt företags nivå på ESD-skyddet och ligger sedan till grund för såväl budgetarbete som planering av arbetet med att förbättra ESD-skyddet.

En revision kan givetvis göras fullständig och detaljerad med noteringar kring varje arbetsplats, men ofta duger en övergripande kontroll (ESD-översyn) med generella beskrivningar.
Att låta en utomstående, oberoende part utföra detta är oftast den enda möjliga vägen att få ett objektivt resultat.

En enkel översyn inklusive en skriftlig rapport får du för 6.000:- och då ingår ett års Ramavtal!

Kontakta oss om du vill veta mer.