Armeka AB - Box 10076 - 121 27 Stockholm-Globen

ESD produkter

Inom modern elektronik kan urladdningar av statisk elektricitet orsaka problem vid långt lägre spänningar än vad vi människor känner av, ser eller hör. Elektronikkomponenterna blir allt känsligare och det ESD-skydd som räcker idag kommer att vara otillräckligt framöver.

För ett effektivt ESD-skydd krävs en samordning hela vägen från konstruktion och design till förpackning av den slutliga produkten. I vårt sortiment har vi alla produkter du kan tänkas behöva. Produkterna är av god kvalitet och väl anpassade och testade till sina respektive arbetsområden.

Att installera skyddsutrustning är nödvändigt men utan kunskap hos såväl designers, inköpare som produktionsplanerare, för att inte tala om operatörerna, blir skyddet verkningslöst.

ESD tjänster

Urladdningar av statisk elektricitet kan ställa till med mycket störningar, besvär, olyckor och därmed höga kostnader. Med rätt utbildning av personalen och med en översyn med riskbedömning, kan Armeka effektivt bidra till att minska riskerna med statisk elektricitet. Vi har under åren utbildat medarbetare på alla nivåer i ett stort antal företag och höjt deras riskmedvetenhet när det gäller statisk elektricitet.

Våra konsulttjänster omfattar bland annat revisioner, riskbedömningar, ge förslag till interna regelverk och aktivt delta i produktutveckling. Vi har även testinstrument för att säkerställa och verifiera säker funktion. Har ni behov av annan jordningsutrustning kan vi anvisa leverantörer.

Vi har utbildat industrin i många år, såväl i öppna kurser som företagsanpassade kurser. Vi har både hel- och halvdagskurser beroende på målgrupp och ambitionsnivå. Vi kan även anpassa kurserna efter företagsspecifika förutsättningar.