Skip to main content

Armeka AB – Din leverantör av ESD-skydd

Vi har varit en ledande aktör av kunskap om ESD (Electro Static Discharge = elektrostatisk urladdning) sedan 1995 och sedan dess har vi levererat ett komplett skydd mot urladdningar av statisk elektricitet. Ett heltäckande skydd baseras på såväl rätt skyddsprodukter som relevant kunskap. Därför har Armeka AB erbjudit utbildningar av högsta kvalitet och inom alla nivåer, konsultativa tjänster och goda skyddsprodukter i mer än två decennier.

Armeka har en sedan länge fast utvecklad affärsidé. Den lyder: ”Armeka erbjuder marknaden ESD-skydd.”

Med ESD-skydd menar vi allt ifrån omfattande konsulttjänster, utbildningar för alla nivåer (avseende innehåll och anpassning till personalkategorier) till att tillhandahålla ett omfattande sortiment av skyddsprodukter. Våra funktionsmätningar i flera företag under många år borgar för att Armekas kunskap i urvalet av fungerande skyddsprodukter är mycket stor. Enligt vår erfarenhet räcker det inte alltid med enskilda ”typgodkännanden”.

Med marknaden menar vi överallt där behov av ESD-skydd föreligger. Elektronikindustrin är given men också EX-miljöer där ESD kan orsaka antändning/explosion tillhör Armekas expertområde. Även mindre allvarliga saker såsom komfortbekymmer, men som kan upplevas nog så besvärande, inkluderas i detta.

Armeka AB är främst etablerat i Sverige där vi har vår huvudsakliga marknad. Förutom egna resurser har vi knutit till oss ett nätverk av personer som är specialister inom sina respektive verksamhetsområden.

Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi även erbjuda utbildningar och tjänster till våra globala kunder. Vi har ett stort antal samarbetspartners i vårt nätverk inklusive producenter av högklassigt skyddsmaterial och testutrustning.

Våra produkter och tjänster

ESD PRODUKTER

Inom modern elektronik kan urladdningar av statisk elektricitet orsaka problem vid långt lägre spänningar än vad vi människor känner av, ser eller hör. Elektronikkomponenterna blir allt känsligare och det ESD-skydd som räcker idag kommer att vara otillräckligt framöver.

För ett effektivt ESD-skydd krävs en samordning hela vägen från konstruktion och design till förpackning av den slutliga produkten. Era leverantörer/kunder är också en delmängd av kedjan. I vårt sortiment har vi alla produkter du kan tänkas behöva. Produkterna är av god kvalitet, väl anpassade och testade till sina respektive arbetsområden. Genom många års mätningar vet vi vilka produkter som fungerar och vilka som inte gör det.

Att installera skyddsutrustning är nödvändigt men utan kunskap hos såväl designers, inköpare som produktionsplanerare, för att inte tala om operatörerna, blir skyddet verkningslöst.

ESD UTBILDNING & TJÄNSTER

Urladdningar av statisk elektricitet kan ställa till med mycket störningar, besvär, olyckor och därmed höga kostnader. Med rätt utbildning av personalen och med en översyn med riskbedömning, kan Armeka effektivt bidra till att minska riskerna med statisk elektricitet. Vi har under åren utbildat medarbetare på alla nivåer i ett stort antal företag och höjt deras riskmedvetenhet när det gäller statisk elektricitet.

Våra konsulttjänster omfattar bland annat revisioner, riskbedömningar, att ge förslag till interna regelverk och aktivt delta i produktutveckling. Vi har även testinstrument för att säkerställa och verifiera säker funktion. Vår mätvagnstjänst kan hjälpa ert företag med regelbundna och dokumenterade kontroller av er skyddsutrustning.

Vi har utbildat industrin i många år, såväl i öppna kurser som företagsanpassade kurser. Vi har både hel- och halvdagskurser beroende på målgrupp och ambitionsnivå. Vi kan även anpassa kurserna efter företagsspecifika förutsättningar. Exempelvis utbildar vi bland annat auditörer. Detta för att säkerställa hela kedjan inklusive leverantörsledet.

Ibland vill man ha så lite spänning som möjligt.

Vi skyddar mot ESD