ESD-standarden för elektronikproduktion – IEC 61340

Mer om standarder

Vi pratar ofta om att ”uppfylla standarden” och då tänker vi oftast på ESD-standarden för elektronikproduktion, dvs IEC 61340, avdelning 5-1 och 5-2 är det vi mest använder för att bygga och underhålla våra produktionsanläggningar. Men varför gör vi det eller snarare, varför är det nödvändigt.

Vad är en standard?

För att säkerställa god kvalitet samt för att skapa kostnadseffektiva och gemensamma rutiner brukar man i en bransch skapa en standard, ett gemensamt dokument som beskriver en verksamhets hantering och ställer mätbara krav på ingående funktioner.

Varför ska ditt företag jobba med standardisering?

Det viktigaste skälet är naturligtvis att besitta kunskap, den som vet och kan har en fördel gentemot dem som inte gör det. Den som jobbar med att utveckla standards får dessutom möjlighet att påverka framtiden och är tidigare än andra redo att få ut en produkt med en viss kravspecifikation på marknaden. Att det underlättar försäljning om kund och leverantör talar samma språk är en självklarhet. ”Utan spaning, ingen aning!”, gäller verkligen här.

Vad är SEK, IEC och Cenelec?

När vi pratar om att utveckla standarder så dyker namnen på dessa tre organisationer upp ganska ofta. SEK – Svensk Elstandard – är den där vi inom industrin arbetar med våra olika teknikområden i det som kallas för tekniska kommittéer. För elektroniken är TK 101 den som hanterar statisk elektricitet, ESD. Här jobbar ett drygt tiotal experter från vår bransch, tex Armeka som konsulter och Saab eller Ericsson som produktägare. Det är alltså här som ditt företag ska vara med för att skaffa de fördelar som nämndes ovan. Det arbete som vi gör i Sverige och andra medlemsländer runt om i Europa sammanställs sedan och publiceras av IEC – International Electrotechnic Comission. Cenelec är ett annat övergripande organ som samordnar standardisering och de flesta dokumenten som hanteras kommer via IEC. Cenelec arbetar även med andra dokument och organisationer med det övergripande målet att underlätta handel med elektrotekniska produkter genom att eliminera handelshinder. För att nå detta är standards ett oerhört viktigt instrument.

Vill du veta mer så kontaktar du Armekas representant i TK101 – Patrik Woss via mail patrik@armeka.se eller på telefon 0702-172 260.