Elinstallationer i explosionsfarliga områden

731.00kr

SEK Handbok 427

Artikelnr: SEK427 Kategori:

Beskrivning

Utgåva 4:2004 behandlar elinstallationer i områden med explosiv gasatmosfär. Innehåller de europeiska standarderna EN 60079-14 och EN 60079-17 i engelskspråkig version tillsammans med svenska översättningar. De båda standarderna behandlar elinstallationer i riskområden med explosiv gasatmosfär, respektive kontroll och underhåll av dessa. Nationella bilagor ger anvisningar för lackeringsanläggningar, översikt över de olika utförandenormerna, begreppet enkel apparat och en beskrivning av nuvarande och tidigare regler för märkning av explosionsskyddad utrustning samt en lista över tillämpliga standarder. Den nya utgåvan är föranledd av att standarderna reviderats. Ansvarig kommitté hos Svensk elstandard är TK 31. Här hittar du innehållsförteckningen!