Armeka Sense

14,150.00kr

Artikelnr: SENSE Kategori:

ARMEKA SENSE – för dina kunder! Vi på Armeka vill stötta våra kunder som vill ligga i framkant gällande kvalitetstänkande och erbjuder ett nytt hjälpmedel som vi kallar ARMEKA SENSE. Tjänsten är till våra kunder som ser detta som en viktig pusselbit i kvalitetsarbetet och som säkrar att kund/leverantörsrelationen blir en framgångsfaktor.

ARMEKA SENSE är ett program i två steg initierat av leverantören (ni i det fallet) för er kund. Det omfattar en timmes utbildning där vi åker till kunden och ger dem en ESD-utbildning för de relevanta personer som kommer att hantera gods från er samt en ansvarig för dessa (upp till 15 pers.) samt en översyn för att säkerställa nivån på skyddet i dagsläget. Sex månader senare besöker vi på nytt er kund och gör en uppföljande översyn av ESD-skyddet med protokoll. En uppföljning som ger en bild av genomförda förbättringar samt områden som behöver förbättras ytterligare.

Kostnaden står ni för till ett mycket reducerat pris. Utbildning för femton personer 1 tim samt en första översyn 8000kr.  Sex månader senare en uppföljande översyn hos kund med protokoll 5000kr. För totalt 13000kr (reskostnader tillkommer) skapar ni förutsättningar för att slippa mycket onödigt arbete i reklamationshänseende. Den trovärdighet ni får blir ovärderlig och visar att ni är seriösa i ert kvalitetsarbete.

Ett exempel på beskrivning till er kund skulle se ut som följande:

”Vi Företaget AB erbjuder er härmed ESD-skyddsprogrammet ARMEKA SENSE om utförs av Armeka AB, www.armeka.se

Utan kostnad får ni en utbildning på 1 timme för att kunna säkra ESD-hanteringen på de produkter som vi tillverkar åt er. Vi gör samtidigt en översyn av existerande ESD-skydd eller om ni inte har något skydd ger vi er råd om hur ni bör bygga upp detta. Detta är för att skydda era produkter för direkta eller latenta fel som kan uppstå vid fel hantering.

Vi bjuder även på en uppföljande översyn ca 6 månader efter den första översynen. Ingen översyn är kravställande från oss, ni väljer själva hur ni hanterar skyddet. Syftet med ESD-skyddsprogrammet är att ni skall kunna hantera era produkter på samma säkra sätt som vi själva hanterar era produkter.”