ESD-översyn

7,450.00kr

inklusive ett års rabattavtal

Artikelnr: TA011 Kategori:

För att skapa, säkerställa och utveckla ditt företags ESD-skydd så krävs en kombination av kunskaper, produkter och rutiner. Regelbunden repetitionsutbildning av personalen och kontroll av ESD-skyddsmaterial är en nödvändighet. Revision bör genomföras regelbundet, antingen i egen regi eller med extern hjälp. Vår ESD-översyn ger en nuvärdesanalys till en låg fast kostnad. Dessutom rabatter på såväl tjänster, utbildningar samt skyddsprodukter under giltighetstiden för rabattavtal.

Vår ESD-översyn ger en heltäckande bild av företags ESD-skydd, tar hänsyn till produkternas känslighet och krav som ställs. Ur översynen formulerar Armeka tillsammans med företaget ett rabattavtal med ett antal uppställda mål och åtgärder för att nå dessa. Under perioden fram till nästa översyn – normalt ett år – genomförs avstämningar för att följa utvecklingen. Som rabattavtalskund kan företaget utnyttja Armekas samlade kunskap i regelbundna samtal.

Steg ett – Kartläggning av nuläge genom översyn.
– Analys av produkter, komponenter samt risker i hantering.
– Regelverk, standarduppfyllelse, interna regler och ansvarfördelning.
– Kundkrav.
– Kontroll av fysiskt skydd.

Steg två – Utveckling av skyddet.
– Fastställande av nivå på ESD-skyddet.
– Utbildningar för att nå önskad kompetens på alla nivåer.
– Utveckling av interna ESD-skyddsdokument och rutiner.
– Komplettering av det fysiska skyddet.

Steg tre – Uppföljning av överenskomna mål, ny översyn.
– Uppföljning av fastställda mål.
– Regelbundna mätningar/kontroll av skyddsutrustning.
– Återkommande utbildningar.
– Fastställande av nya mål i nytt rabattavtal.