Skydd mot Statisk Elektricitet i EX-miljöer

555.00kr

Handbok SEK 433

Artikelnr: SEK433 Kategori:

Beskrivning

En handbok om “Statisk elektricitet i explosionsfarliga områden” och innehåller en översättning av den tekniska specifikationen IEC TS 60079-32-1 från CENELEC. Texten behandlar främst hur man begränsar risken för antändning till följd av elektrostatiska urladdningar. Boken innehåller även en uppräkning av litteratur och standards som innehållet baseras på.

Handboken beskriver vad man kan göra för att minska risken för antändning och elstötar som förorsakas av statisk elektricitet. Den nya handboken vänder sig till dem som konstruerar, bygger och underhåller utrustning och anläggningar för produktion, lagring och hantering av brandfarliga vätskor och gaser eller brännbart pulver och damm. Den nya utgåvan är reviderad och utökad, jämfört med den tidgare från 2003. Framförallt avsnitten om vätskor och dissipativa material har omarbetats och utökats. För att underlätta användningen av handboken finns nu ett flödesschema för en systematisk bedömning av de elektrostatiska riskerna.