ESD-auditutbildning

7,550.00kr

ESD-utbildning för auditörer gällande revisioner i enlighet med standard 61340-5-1, skydd mot elektrostatisk urladdning.

Artikelnr: TB104 Kategori:

Beskrivning

Mål: Efter utbildningen skall en auditör besitta så stor kunskap i ESD-standarden IEC 61340-5-1 att denne enkelt kan följa densamma för att nå en heltäckande bild av revisionsobjektets ESD-skyddsnivå.

Syfte: En utbildning som vänder sig till företagets kvalitetssäkrare i form av den personal som gör audits hos kunder och/eller leverantörer. Att äga kontroll över sin produkts resa genom värdekedjan, från komponentleverantör till eftermarknad, är av största vikt för att säkra sitt varumärke.VI lägger en heldag för att kunna förstå, tolka och revidera enligt ESD-standarden IEC 61340-5-1.

Förkunskapskrav: Förkunskaper: ESD-kunskap och erfarenhet motsvarande grundutbildning för produktionspersonal samt förståelse och kunskap om den egna produktens känslighet.
Material: Medtag utskriven version av det egna företagets ESD-handbok, eller motsvarande, samt utskriven version av IEC 61340-5-1.

Målgrupp: ESD-koordinatorer, -revisorer med ansvar för kontroll av underleverantörer och kunder.

Avbokningsregler:
Avbokning som sker minst 14 dagar före kursstart debiteras ej. Om avbokning sker 13-7 dagar innan kursstart debiteras 50%, efter det gäller fullt pris.

Ytterligare information

Kursdagar

21 okt 2024 – Nyköping