ESD-utbildning, samordning org.

16,500.00kr

Artikelnr: TB015 Kategori:

Beskrivning

ESD-utbildning för samordning mellan företagsledning, mellanchefer och koordinatorer.

Ett nödvändigt processverktyg för företaget att stadfästa och utveckla ESD-skyddet i syfte att öka produktionskvalitet inom elektronikhantering. Under en knapp timme startas under Armekas ledning arbetet att samordna synen på elektroniksäkerhet. Ett internt uppföljande möte hålls inom fyra veckor samt ett sammanfattande möte efter ytterligare två veckor (telefon, video eller on site) med Armeka medverkande leder fram till en handlingsplan. Möjlighet finns att komplettera denna process med en ESD-översyn från Armekas sida före det sammanfattande mötet. Det senare genomförs med fördel dagen före sammanfattningen och presenteras på denna. Målgrupp är ledningsgrupp, kvalitets-, produktionschefer samt nyckelpersoner ur företagets ESD-skyddsgrupp.

Agenda första möte:
Grunden för ett fungerande ESD-skydd:
– Vikten av samförstånd och samma värdegrund avseende naturfenomenet statisk elektricitet
– Vikten av företagsinterna rutiner och en handlingplan
– Vikten av att välja rätt medarbetare med rätt kompetens i ESD-gruppen
– Kort diskussion om nuvarande situation

Agenda internt möte:
– Analys av dagsläget i syfte att:
– Stadfästa det som är bra
– Identifikation av avvikelser i styrdokument/regelverk samt praktisk handling

Agenda sammanfattande möte:
– Redovisning från Armeka av ev genomförd ESD-översyn
– Fastställande av ingående moment i handlingsplan samt de mål som företaget vill nå.

Under processen finns Armekas ansvarige konsult tillgänglig för mail- eller telefonkonsultation inom ramen för processen.

Avbokningsregler:
Avbokning som sker minst 14 dagar före kursstart debiteras ej. Om avbokning sker 13-7 dagar innan kursstart debiteras 50%, efter det gäller fullt pris.