ESD-Koordinatorkurs nivå 2 – fördjupningskurs

16,700.00kr

2 dagar, inklusive övernattning/luncher/middag

Artikelnr: TB105 Kategori:

Beskrivning

Denna kurs är lämplig för dig som har ett ansvar som samordnare eller koordinator och behöver djupare kunskaper inom de olika områden som påverkar ESD-skyddet. Vår tvådagars kurs kommer att ge dig en information och kunskap för att bygga upp, underhålla och utveckla en ESD-skyddsplan för ditt företag. Vi dyker ner i IEC 61340-5-1 och berör ANSI 20.20, dvs de två stora ESD-standards som ska styra kvalitetsarbetet med elektronik. En blandning av teori, gruppdiskussioner och praktiska laborationer ökar inlärningsprocessen och skapar engagemang.

Målgrupp: ESD-koordinatorer/samordnare/ombud, kvalitetsansvariga, konstruktörer och andra personer som har del och ansvar i ESD-skyddsarbetet.

Syfte: Efter kursen ska deltagarna ha en fördjupad teknisk kunskap om statisk elektricitet för att effektivt kunna ESD-säkra sin produktion och konstruktion. Målet är att deltagarna aktivt ska kunna använda sin kunskap för att skapa och underhålla ett internt regelverk och ett effektivt EPA anpassat till verksamheten samt övrig ESD-skyddande hantering efter gällande standard.

Förkunskaper: Kursen är en fördjupning och lämpligt är att man har gått ESD-koordinatorkursen eller har motsvarande kunskaper. Kursen/utbildningen genomför på engelska.

Föreläsare: Patrik Woss Armeka AB, dr Jeremy Smallwood Electrostatic Solutions England, Toni Viheriaekoski Cascade Metrology Finland, Johan Wendin Processbefuktning AB samt Darren Buckett Bondline Electronics England.

Kursinnehåll:Senaste nytt om standardisering inom området, hur ser det ut efter årets möten med IEC (61340-serien) och ESDA (Ansi 20.20). Gästföreläsningar om EOS, EMC, EIPD och koppling till ESD, hur man underhåller sitt ESD-skyddsprogram, hur hantera och mäta ESD-skydd i tillverkningsprocessen.
En aktiv workshop med möjlighet att ställa frågor till samtliga medverkande föreläsare.

I klartext så berör vi följande frågeställningar:
Varför ESD-skydd
Komponenters och delkomponenters känslighet
Val av skyddsnivå
Hur kritisk är produkten
Kundkrav på oss som leverantör, produktens värdekedja
Riskfaktorer för uppladdning
Människan i systemet
Uppladdning av komponenter eller kretskort, faktorer som påverkar
Urladdning av maskiner och utrustning, skillnad mellan urladdningsmodeller
Materialkunskap
Förpackningar
Produktionshjälpmedel
Fördjupad ellära
Standardanvändande
Internt regelverk – ESD-plan
EPA fysisk uppbyggnad
Skydd vid personlig hantering
Skydd vid maskinell hantering
Jonisering
Kemisk behandling
ESD i organisationen
ESD-koordinatorns roll
Utbildning (Utbildningsplan)
Mätteknik och funktionskontroll (Funktionskontrollplan)

Plats: Kursen hålls i unik kulturmiljö på anrika Nyköpingshus. Anmälan senast 14 dagar innan kursdag. Vi har plats för maximalt tjugofyra personer, vid fullbokning tillämpas väntelista och platser erbjuds i anmälningsordning.

Speciell kost/logi: Kontakta oss om du har några allergier, specialkost och/eller behöver en extra hotellnatt (pristillägg).

Avbokningsregler: Avbokning som sker minst 14 dagar före kursstart debiteras ej. Om avbokning sker 13-7 dagar innan kursstart debiteras 50%, efter det gäller fullt pris.

Ytterligare information

Kursdagar

22-23 okt 2024 – Nyköping