ESD-Koordinatorkurs nivå 2 – fördjupningskurs

14,600.00kr

2 dagar, inklusive övernattning/luncher/middag

Nollställ
Artikelnr: TB105 Kategori:

Denna kurs är lämplig för dig som har ett ansvar som samordnare eller koordinator och behöver djupare kunskaper inom de olika områden som påverkar ESD-skyddet. Vår tvådagars kurs kommer att ge dig en information och kunskap för att bygga upp, underhålla och utveckla en ESD-skyddsplan för ditt företag. Vi dyker ner i IEC 61340-5-1 och berör ANSI 20.20, dvs de två stora ESD-standrads som ska styra kvalitetsarbetet med elektronik. En blandning av teori, gruppdiskussioner och praktiska laborationer ökar inlärningsprocessen och skapar engagemang.

Målgrupp: ESD-koordinatorer/samordnare/ombud, kvalitetsansvariga, konstruktörer och andra personer som har del och ansvar i ESD-skyddsarbetet.

Syfte: Efter kursen ska deltagarna ha en fördjupad teknisk kunskap om statisk elektricitet för att effektivt kunna ESD-säkra sin produktion och konstruktion. Målet är att deltagarna aktivt ska kunna använda sin kunskap för att skapa ett internt regelverk och ett effektivt EPA anpassat till verksamheten samt övrig ESD-skyddande hantering efter gällande standard.

Förkunskaper: Kursen är en fördjupning och lämpligt är att man har gått ESD-koordinatorkursen eller har motsvarande kunskaper.

Kursinnehåll:
Varför ESD-skydd
Komponentkänslighet
Skyddsnivå
Hur kritisk är produkten
Kundkrav
Riskfaktorer
Människan
Uppladdning av komponenter eller kretskort
Urladdning av maskiner och utrustning
Materialkunskap
Emballage
Produktionshjälpmedel
Delkomponenter i produkterna
Faktorer som påverkar uppladdning
Ellära inklusive labbar
Förhållandet mellan energi och spänning
Urladdningsmodeller
ESD – ett EMC-problem
Regelverk
Standardanvändande
Internt regelverk – ESD-plan – Utbildningsplan – Funktionskontrollplan
EPA uppbyggnad (ESD-plan)
Skydd vid personlig hantering
Skydd vid maskinell hantering
Jonisering
Kemisk behandling
ESD i organisationen
ESD-koordinatorn
Utbildning (Utbildningsplan)
Mätteknik och funktionskontroll (Funktionskontrollplan)
Sammanfattning och avslutning

Plats: Kursen hålls i en unik kulturmiljö på anrika Nyköpingshus. Anmälan senast 14 dagar innan kursdag. Vi har plats för maximalt tjugo personer.

Avbokningsregler:
Avbokning som sker minst 14 dagar före kursstart debiteras ej. Om avbokning sker 13-7 dagar innan kursstart debiteras 50%, efter det gäller fullt pris.

Mer information

Kursdagar

17-18 nov 2021 – Nyköping